ГЕРБ Меню
121

Десислава
Нанева

Филолог

Десислава Иванова Нанева е завършила специалност „Педагогика на обучението по български език и история“ в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ и специалност „Управление на образованието“ във Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”. От 2014 г. до 2020 г. е била главен експерт в отдел „Образование“ в Община Стара Загора. От септември 2020 г. е заместник-директор по учебната дейност в основно училище в гр. Стара Загора.
 

121
Десислава

Образование:
Десислава Иванова Нанева е завършила специалност „Педагогика на обучението по български език и история“ в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ и специалност „Управление на образованието“ във Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”.

Професионален опит:
От 2014 г. до 2020 г. е била главен експерт в отдел „Образование“ в Община Стара Загора. От септември 2020 г. е заместник-директор по учебната дейност в основно училище в гр. Стара Загора.